İLAÇ SEKTÖRÜNDE KULLANILMASI GEREKEN ÖLÇÜM CİHAZLARI NELERDİR?

İlaç sektöründe kullanılması gereken cihazlar;

- Sabit ya da portatif partikül ölçüm cihazları,
- Veri toplama sistemleri,
- Veri toplama sistemleri ile beraber koordineli olarak çalışabilecek nem, sıcaklık ve hava hızı izleme sistemleri,
- Dataloggerlar,
- Portatif ölçüm (HVAC) cihazları

şeklinde sıralayabiliriz.

Gelişen teknoloji, ilaç sektöründe kullanılan cihazlarda da bir değişim ve kullanım kolaylığı ön plana çıkmaktadır. Özellikle; ilaç üretim sahaları olan steril alanlarda gelişmiş teknolojinin ürünleri olan online sistemler karşımıza çıkmaktadır.

İlaç dolum alanlarında kullanılan sabit partikül ölçüm cihazları da bu sistemlere örnektir. Sürekli ölçüm teknolojisi tabanlı üretilmiş olan bu cihazlar ilaç dolum alanlarında sürekli analizlerini gerçekleştirerek kullanıcılara anında bilgi akışı sağlamaktadır.

Ayrıca portatif yapıda da sunulabilen bu cihazlar taşınabilir özellikte olmaları sayesinde başka sahalarda ölçüm yapılmasını sağlayabilmektedir. Bu sektörde sıkça kullanılan veri toplama ve izleme sistemleri analiz ve raporlama olarak depolama alanları ve üretim sahalarında istenilen standartların sağlanıp sağlanmadığını kullanıcılara sunabilmektedir.