Emisyon, Baca gazı ölçüm cihazı nedir ?

Emisyon ölçüm cihazları yani baca gazı ölçüm cihazları temel olarak çeşitli reaksiyonlar sonucu doğaya ve çevreye salınan gazların içerikleri ve miktarları gibi bilgileri toplamaya yarayan cihazlardır. Emisyon kelime anlamı olarak salınım demek olsa da bu bağlamda açığa çıkan gazlara verilmiş bir isim olarak kullanılmaktadır. Baca gazı da yine aynı şekilde açığa çıkan gazları ifade etmektedir. Bu gazların içeriklerinde başta karbondioksit, karbon monoksit, azot ve kükürt gibi yanma sonucu meydana çıkan maddelerin yanı sıra içeriğe bağlı olarak birçok zararlı madde bulunabilmektedir.


Emisyon ölçüm cihazlarından alından bu bilgilere kullanılarak gaz salınımın zararlı değerlerin altında tutulması sağlanmaya çalışılır. Isıtma sistemleri ve endüstriyel tesisler gibi alanlarda emisyon kaçınılmazdır. Ancak bunun çevreye zarar ve rahatsızlık vermemesi için sıkı düzenlemeler ve bu düzenlemelere uyulmadığı takdirde uygulanan yaptırımlar söz konusudur. Bunun yanında çevreye verdiği zararı da unutmamak gerekir. Bu yüzden gaz salınımı yapan kuruluşlarda emisyon ölçüm cihazları kullanılarak sürekli bir kontrol söz konusu olmalı ve aşım durumunda acil müdahale edilmelidir ve salınım değerlerini normal değerlere indirmek için düzenlemeye gidilmelidir.


Bu cihazların çalışma mantığı ise en basit anlamda salınan gazı, toz bulutu ve benzeri maddeleri çeşitli kimyasal reaksiyonlar sonucu ayrıştırmak ve elde edilen maddelerin neler oldukları ve miktarları hakkında bilgi sağlamaktır. Emisyon ölçüm cihazlarının çoğunda yüksek teknoloji gaz sensörleri kullanılmaktadır.


Emisyon ölçüm, baca gazı analiz cihazlarımız için aşağıdaki sayfamızı ziyaret edebilirsiniz;
https://www.ram-limited.com/tr/727/baca-gazi-analiz-cihazi/