Bacagazı analiz cihazı

Bacagazı ölçüm ve analiz cihazları veya Emisyon ölçüm cihazları dış ortama atılan bu gazların konsantrasyonunu ve miktarını ölçmeye yararlar. Bu sayede hava kirliliğine sebep olan gazların ve çevreye salınan kirleticilerin de miktarını ölçerler.

 

Baca gazları fuel oil, doğalgaz, kömür, LPG, v.s. gibi karbon içerikli herhangi bir yakıtın, yeterli miktarda hava ile karıştırılarak yanması sonucu açığa çıkan karbondioksit, karbonmonoksit, azotoksit ve kükürtdioksit gibi atık gazları ifade etmektedir. Yanma sonucu ortaya çıkan gazlar çok çeşitli olup yakıt tipine göre değişir. Ayrıca bu toksik gazlarla birlikte bir miktar fazla oksijen, toz (yakıt tipine bağlı) ve su buharı da bacadan atılmaktadır.

 

baca gazı analiz cihazı

 

Baca gazı analiz cihazlarında yüksek teknoliji ürünü elektrokimyasal gaz sensörleri kullanılmaktadır. Birçok farklı veriyi anlık olarak izleyebilmenin yanında, kayıt altına alarak raporlama ve verileri proses sonrası analiz etme imkanı sunarlar. Cihazlarla beraber sağlanan analiz yazılımları ile sistem şartlarının sürekli izlenmesine de yardımcı olurlar.

 

Baca gazı ölçüm cihazlarının en yoğun kullanıldığı sektör ısıtma sektörüdür. Isıtma sektöründe kullanılan brülör, kazan, kat kaloriferi, kombi ,v.s. gibi bir çok ısıtıcının yanma verimi analizinde de baca gazı analiz cihazı kullanılır.

 

Yüksek yanma verimi, hem enerji tasarrufu hem de çevrenin korunması açısından çok önemlidir. Endüstriyel tesislerde yılın 12 ayı sıcak su, buhar ve enerji ihtiyacı olduğundan yanma sistemleri sürekli çalışmakta ve atık gaz üretmektedir. Dolayısı ile verimli bir yanma, hem yakıt sarfiyatını düşürecek hem de çevrenin daha az kirlenmesine sebep olacaktır.

baca gazı analiz cihazı

 

Baca gazlarının çevreye zarar ve rahatsızlık vermemesi için sıkı düzenlemeler ve bu düzenlemelere uyulmadığı taktirde uygulanan yaptırımlar söz konusudur. Bu yüzden gaz salınımı yapan kuruluşlarda baca gazı ölçüm cihazları kullanılarak sürekli bir kontrol söz konusu olmalıdır. Sınır değerlerin aşılması durumunda müdahele edilmeli ve emisyon değerlerini normal sınırların altına indirmek için düzenlemeye gidilmelidir.

 

Baca gazı analiz cihazları için tıklayınız