TERMAL KONFOR(PMV/PPD) VE ISIL MARUZİYET(WBGT)

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kapsamında, İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi yapan laboratuvarlar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 20.08.2013 tarihli ve 2874 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan yönetmelik doğrultusunda Termal Konfor parametresinden akredite olabilir ve bu ölçümleri gerçekleştirebilirler. Bu konuda yetkilendirilmek isteyen laboratuvarlar, 05.06.2015 tarihinden sonra TS EN ISO 7730 standardından akredite olmaları, sıcak ortamlarda ölçüm yapmak isteyen laboratuvarların ek olarak TS EN ISO 27243 standardında da akredite olmaları gerekmektedir. Endüstrinin pek çok farklı alanında, özellikle metal veya cam endüstrilerinde çalışma alanlarında yüksek sıcaklık görülen bir durumdur ve bu alanlarda çalışan kişiler, yayılan yoğun ısıdan dolayı gittikçe artan bir fiziksel ısıl strese maruz kalırlar. Bu maruziyet ve ilgili çalışma süreleri, TS EN ISO 27243 kapsamında Yaş Hazne Küre Sıcaklığı (Wet Bulb Globe Temperature - WBGT) parametresinin ölçümü ile belirlenebilir. Ofisler, alışveriş merkezleri, plazalar gibi evsel tipteki çalışma alanlarında ise, sıcaklığın ve yayınan ısının yanı sıra, ortam bağıl nemi ve ortam türbülans değeri (havalandırma) gibi fiziksel parametreler ile giyilen kıyafet ve yapılan aktivitenin toplam etkisini gösteren Beklenen Ortalama Karar (Predicted Mean Vote - PMV) ve Beklenen Memnuniyetsizlik Yüzdesi (Predicted Percentage Dissatisfied - PPD) değerleri anlamlıdır. KIMO AMI 310 ve KIMO HQ 210 cihazlarımız ile ISO 7730 ve TS EN 27243 standartlarına uygun ölçümler yapabilmenize olanak sağlamaktadır.