DEBİMETRE (Akış Ölçer) Nedir ?

Debimetre, doğrusal veya doğrusal olmayan akışkanların yani sıvı ve gazların akış hızlarının ölçümünde kullanılan ölçüm aletidir. Akış ölçer olarak da bilinen cihaz hacimsel akış hızı tespitinde kullanılır. Örneğin suyun akış hızı özellikleri bir debimetre yardımı ile net bir şekilde tespit edilebilmektedir. Bir üretim hattı ve tesisat içerisinde akış ölçümleri sayesinde üretim hattında verimlilik ve makine performans değerlendirmeleri yapılabilmektedir. Debimetre verilerinin değerlendirilmesi ile üretim hattında verim iyileştirmesi mümkün olmaktadır. Debimetre bir üretim hattı ya da tesisatta yer alan prosesin motor, kompresör, ısı değiştirici gibi ekipmanları içerisinde kullanılır. Sistemin çalışma kapasitesi ve sistem ömrünün belirlenmesi, üretim kalitesinin tespiti gibi konularda elde edilen veriler doğrultusunda bilgi sahibi olunmaktadır. Debimetre verileri sayesinde makinalarda performans değerlendirmesi ve gereken durumlarda arttırma ya da azaltma mümkün olmaktadır.

 

Debimetreler akışkanların hacimsel akış hızlarının ölçümünde kullanılan ve pek çok farklı türe sahip olan ölçüm cihazları olarak özellikle sanayi üretim hatlarında ve tesisatlarda sıklıkla kullanılmaktadırlar. Kullanım alanlarına bağlı olarak farklı teknik özelliklere sahip debimetreler bulunmaktadır. Debimetre kullanımında öncelikle dikkat edilmesi gereken husus doğru alanda doğru debimetre tipinin seçilmiş olmasıdır. Yanlış seçilmiş bir debimetreden doğru veriler elde edilememektedir. Debimetreden elde edilen veriler sayesinde makine ve üretim verimliliğine katkı sağlanabilmektedir. Mühendislik alanlarında sıklıkla yardımına başvurulan debimetrelerin türbin tipli, coriolis kütlesel ölçüm yapanı, termal kütle hava ölçümü yapanı gibi pek çok farklı çeşidi bulunmaktadır.


Debimetre Çeşitleri

ve Debimetre Seçiminde Önemli Kriterler;
Kullanım amaçları ve alanları değerlendirildiğinde birbirinden farklı özelliklere sahip pek çok debimetre çeşidinin var olduğu görülmektedir. Temel debimetre çeşitleri;

• Pozitif deplasmanlı debimetre
• Ultrasonik ya da Elektronik ya da Mekanik debimetre
• Termal kütle debimetresi
• Metal tüplü debimetreler
• Coriolis
• Orifis
• Vorteks debimetre


Makine sanayinde verim arttırma amacı ile tercih edilen debimetreler sayesinde tasarruf sağlanması, makine ömrü uzatılması ve üretim kalitesinin iyileştirilmesi gibi pek çok fayda sağlanmaktadır. Debimetre çeşitleri değerlendirildiğinde ana temelde 3 çeşit su akışı ölçümü yapan debimetre vardır.

1. Mekanik debimetre
2. Elektromanyetik debimetre
3. Ultrasonik debimetre

Sıvı tipleri ve ölçümdeki hassasiyetler göz önünde bulundurularak debimetre tercihi yapılmalıdır.