Nem ölçüm cihazı, higrometre nedir ve ne işe yarar ?

Nem ölçüm cihazları higrometreler sayesinde nem değerleri istenilen seviyede tutulabilir, nem ölçümünde kullanılacak hassas  ölçümler ile daha net sonuç alınmasına  ve iş verimliliğinin artmasına yardımcı olur.

nem ölçer


Nem ölçümü üretim şartlarını iyileştirmede, yüksek su buharı ve yoğuşma ile oluşacak problemlerin önüne geçilmesinde önemli rol oynamaktadır.

nem ölçer higrometre


Nem; havada taşınan su buharı miktarına denmektedir. Kendi içerisinde Mutlak ve Bağıl nem olarak 2 gruba ayrılırlar. Mutlak nem uygulamaları daha çok çevre analizleri ve kişisel maruziyet ölçümlerinde önem teşkil ederken, Bağıl nem  Endüstriyel  uygulamalarda ölçülen nem değerleri olarak adlandırılır.


Sensör  yapısı olarak  bağıl nem uygulamalarında  2 farklı tip kullanılmaktadır. Kapasitif ve Psikometrik adı verilen  bu ölçüm prensiblerinde bağıl nem değerleri hassas bir şekilde analiz edilmektedir.Bu değerler ortam şartlarındaki  ölçümleri kapsadığı gibi ,zorlu şartlar altındaki uygulamalarda da kullanılabilmektedir.

higrometre


Nem ölçüm uygulamaları çok geniş bir yelpazede yel almaktadır. Bunlar arasında Tarım, Isıtma-Soğutma (iklimlendirme), Endüstriyel alanlarda, Üretim tesisleri, Depolama alanları ve taşıma araçlarındaki koşulları değerlendirmede, Nem konusunda hassas ürün ve cihazları korumak için nem kontrolünün yapılmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Higrometre Nem ölçer çeşitleri için tıklayınız.