EVD ENERJİ VERİMLİLİĞİ DENETİM ŞİRKETLERİ İÇİN ÖLÇÜM CİHAZLARI SETİ

EVD ŞİRKETLERİ TARAFINDAN KULLANILMASI GEREKEN ÖLÇÜM CİHAZLARI İÇİN PAKET ÇÖZÜM ...

Binalarda ve Sanayide Enerji Verimliliği Ölçümleri için gerekli tüm ölçüm cihazları firmamız tarafından temin edilmektedir.

- Bacagazı Analizörü
- Termal Kamera
- Nem ve Sıcaklık Ölçer
- Termometre
- Anemometre
- Manometre ve Pitot Tüpü
- U-Sabiti (termal iletkenlik) ölçüm cihazı
- Datalogger ,v.s.