BACA GAZI ANALİZ CİHAZLARI

Bacagazı analiz cihazları sistemin düzgün çalışıp çalışmadığının kontrolünü ve analizini yapmanıza yardımcı olmaktadır. Ayrıca dünyadaki önlenemeyen çevre kirliliği bacagazı analizlerini ve kontrollerini çok daha önemli hale getirmiştir. Endüstriyel  kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü için yanma sonrası açığa çıkan atık gazların  yasal limitlerini aşmaması için önlemler alınmalıdır. KIMO  marka bacagazı analiz cihazlarımız ile her zaman yüksek doğrulukta güvenilir ölçümler alabilirsiniz.