DEBİMO BLADE HAVA AKIŞI ÖLÇÜM BIÇAKLARI

DEBİMO BLADE HAVA AKIŞI ÖLÇÜM BIÇAKLARI
Genel Özellikleri
Hava akışı ölçüm bıçakları genellikle laboratuvarlarda, klima sistemlerinde, hava akışı test donanımlarında, 
duman tahliye ve egzoz sistemlerinde ve vakumlu temizleme sistemlerinde hava akışı ölçümü sağlamak için kullanılır.
Kimo'nun DEBIMO ölçüm bıçakları, kalıcı hava akışı ölçümü sağlamak için basit ve uygun maliyetli bir yöntemdir.
Hava akış hızı ve hacminin doğru bir şekilde gösterilmesini, kontrolünü veya kaydını sağlayın
3 ila 40 m/s arasında hız ölçümlerine izin verir
Diferansiyel kafaları (<%3) ve türbülansları sınırlayan kanat profili bölümü
Orta hava akışı kontrolüne izin veren hava folyosu üzerindeki ölçüm açıklıklarının dağılımı (fark basınçlarının ortalaması)
Birden fazla boyut seçenekleri
Zorlu ortamlar için anodik oksitleyici
İstenilen ölçülere göre özel ürettirme seçeneği mevcuttur.
 
 
 
 
 
 
 
Teknik Özellikleri
 
Ölçüm Aralığı Bkz. (Teknik döküman)
DÖKÜMANI İNCELEYİNDEBİMO BIÇAKLARI TEKNİK DÖKÜMAN
 

 

TALEP FORMU
debİmo blade hava akiŞi ÖlÇÜm biÇaklari