LOW-ΔP-FLOW SERİSİ

LOW-ΔP-FLOW SERİSİ
LOW-ΔP-FLOW Gaz servisleri veya alçak basınç için kütlesel akış ölçümleri/kontrolörler

Genel

Sadece küçük diferansiyel basınçlı uygulamalar için, Bronkhorst yüksek- teknoloji LOW-ΔP-FLOW kütle akış ölçümleri ve kontrolörleri serilerini geliştirmiştir. Bu enstrümanlarda, akış direnci farklı bir sensör ve dolaylı yapım ile minimize edilmiştir.

En düşük aralık 0.2 den 10 mln/dk
En yüksek aralık 20.. 1000 m3n/saat
 

Kütle akışının küçük basınç farkı ile kontrolü, kompakt yapı içerisindeki LOW-ΔP-FLOW kütlesel akış kontrolörler içerir; kontrol valf ve debimetre tek bir vücut olarak birleşmiştir. Bu kompakt modellerde azami akış, çalışma koşullarına bağlı olarak 1 ... 50 ln / dk hava dır. Bronkhorst Yüksek - Teknoloji,çok düşük diferansiyel basınçtaki yüksek akış oranlarının kontrolü için F-004AC/F-004AI/F-004BI tarzlarında basınç dengelemeli özel kontrol valfleri tasarlamıştır. Elektronik PI-kontrol fonksiyonu akış ölçerin ayrılmaz bir parçası iken, bu kontrol valfleri akış ölçer üzerine bağlanmıştır.

‘Multibus’ Dijital kütlesel akış ölçümleri/kontrolörler Bronkhorst yüksek- Teknoloji esnek’multibus’ konseptine uygun olarak, hangi enstrümanların DeviceNet™, PROFIBUS DP, EtherCAT®, Modbus veya FLOW-BUS protokolü arayüz kartı ile donatılmasına bağlı olarak, kendilerinin dijital ürünlerini geliştirmiştir. Daha fazla bilgi için:

Özellikler
Çok düşük basınç düşüşü
Korozif gazlar kullanılır, Daha uzun ömürlüdür
Düşük kontaminasyon riski
Kolay temizlenir
Elektro-parlatılmış paslanmaz çelik parçalar
Eksiksiz, kompakt kontrol döngü oluşturacak kontrol vanası mevcuttur
Endüstriyel (IP65 su geçirmez) konut ile kullanılabilir
DÖKÜMANI İNCELEYİNKATALOG

 

Uygulama Alanları
Atmosferik koşullarda  çevre hava örnekleme
Kaçak oran testleri  
Gaz tüketimi ölçüm, düşük basınçlı gaz dağıtım sistemlerinde doğal gaz
Brülör kontrolü

 

Akış Kapasitesi (Havaya Dayalı)
Kütlesel Flow Metre , Standart Yürüme
Aralıkları
F-100D Serisi
min. 0,2 ... 10 mln/dk
max. 0,44 ... 22 mln/dk
F-101D Serisi
min. 0,42 ... 21 mln/dk
max. 42 ... 2100 mln/dk
F-101E Serisi
min. 0,028 ... 1,4 ln/dk
max. 0,24 ... 12 ln/dk
F-102E Serisi
min. 0,17 ... 8,5 ln/dk
max. 1 ... 50 ln/dk
F-103E Serisi
min. 0,9 ... 45 ln/dk
max. 4 ... 200 ln/dk

 

Kütlesel Flow Metre , Standart Yürüme (IP 65)
Aralıkları
F-100DI Serisi
min. 0,2 ... 10 mln/dk
max. 0,44 ... 22 mln/dk
F-101DI Serisi
min. 0,42 ... 21 mln/dk
max. 42 ... 2100 mln/dk 
F-101EI Serisi
min. 0,028 ... 1,4 ln/dk
max. 0,24 ... 12 ln/dk
F-102EI Serisi
min. 0,17 ... 8,5 ln/dk
max. 1 ... 50 ln/dk
F-103EI Serisi
min. 0,9 ... 45 ln/dk
max. 4 ... 200 ln/dk
F-106Z/F-107Z Serisi
min. 0,2 ... 10 m3n/saat
max. 20 ... 1000 m3n/saat

 

Kütlesel Flow Metre, standart yürütme
Aralıkları
F-200DV Serisi
min. 0,2 ... 10 mln/dk
max. 0,44 ... 22 mln/dk
F-201DV Serisi
min. 0,42 ... 21 mln/dk
max. 42 ... 2100 mln/dk
F-201EV Serisi
min. 0,028 ... 1,4 ln/dk
max. 0,24 ... 12 ln/dk
F-202EV Serisi
min. 0,17 ... 8,5 ln/dk
max. 1 ... 50 ln/dk

 

Close Coupled ile Kütlesel Flow Metrenin kontrol vanaları tipik kombinasyonu, standart yürütme
Aralıkları
F-102E + F- 004AC-LU
up to to 1 ... 50 ln/dk;
Kv-max. 0,3
F-103E + F- 004BI-IV
up to 4 ... 200 ln/dk;
Kv-max. 1,0

 

TALEP FORMU
low-Δp-flow serİsİ