G150 İÇ HAVA KALİTE CO2 ÖLÇÜM ANALİZÖRÜ

Geotech_G150_1-23114935319.jpg

Genel Özellikleri

G150 analizörü, binalar ve ulaşım araçları gibi hava kalitesi uygulamaları için CO2'yi izler. Size hızlı, kullanımı kolay ve doğru bir çevresel saha kiti parçası sağlamak için en son teknoloji ve spesifikasyon gereksinimlerini içerecek şekilde geliştirilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Özellikleri

Ölçüm Aralığı Bkz. (Teknik döküman)
DÖKÜMANI İNCELEYİNG150 TEKNİK DÖKÜMAN

 

TALEP FORMU
g150 İÇ hava kalİte co2 ÖlÇÜm analİzÖrÜ